info@nystrompartner.se

Nyström & Partner i Sverige AB
556922-7043
Vikingavägen 17A
133 33 Saltsjöbaden

08-694 85 00

Sökmotoroptimering

Digital potential.

Kreativa lösningar.

SEO – Avgörande för att nå presumtiva kunder

Ungefär 70 procent av alla affärsrelationer börjar på Internet idag. Därför är sökmotorer och framförallt Google en av de viktigaste kanalerna. Det gäller att tidigt vara ett alternativ för de potentiella kunder som självmant söker efter en vara eller tjänst.

Visste du att..

Det görs över 55 miljoner sökningar varje dag i Sverige

91% av alla sökningar görs på Google

De 5 bästa positionerna får 80% av klicken

Varför är sökmotoroptimering grunden i all marknadsföring?

Med hjälp av bra sökoptimering kan ett företag kraftigt öka sitt inflöde av förfrågningar via webbplatsen. Sökoptimering är ett hantverk som kräver tålamod och långsiktighet. Det tar tid att få Google att ”tycka om” en webbplats. Men lägger man rätt strategier, arbetar kontinuerligt och följer upp resultatet, så kommer placeringarna att avancera och skapa en stark exponering på sikt.

Vi arbetar väldigt mycket med webbplatsens innehåll och underliggande struktur, för att skapa största möjliga relevans för både kunden och sökmotorn. Sökmotorerna är smarta idag och fungerar utifrån ett användarperspektiv, och visar således webbplatser med relevant innehåll högre upp i träfflistan. Därtill arbetar vi strategiskt med vilka sökbegrepp som är bäst att optimera för. Vilka som är mest lönsamma, vilka som kan generera mest trafik samt vilka som kan generera flest köpberedda kunder. Sedan följer vi upp och utvärderar kontinuerligt.

Våra SEO-projekt består av 4 tydliga steg

Vi använder oss av en dokumenterat framgångsrik process i våra SEO-projekt. Alla projekt är sk fullservice-projekt. Vilket innebär att vi tillhandahåller alla tjänster som krävs för att lyckas med den organiska närvaron. 

Steg 1

Sökordsanalys & nuläge

Det första steget är att analysera webbplatsen och dess potential. Sedan i samråd med kunden göra en sökordsanalys för vilka sökord som är mest relevanta för kundens affärsmål och att optimera för.

Steg 2

On-page optimering

Nästa steg är att gå igenom kundens sidstruktur och existerande innehåll. Hur detta kan förbättras och optimeras mot användare och sökmotorer. Vi lägger även upp en långsiktig plan för att kontinuerligt förädla webbplatsen.

Steg 3

Länkstrategi

Länkar är en av de viktigaste faktorerna vid ett lyckat SEO-projekt. Vi tittar på hur den existerande länkprofilen ser ut och lägger upp en plan för hur den kan förbättras. 

Steg 4

Rapportering & uppföljning

Rapportering sker löpande. Vi rapporterar aktuella placeringar och förändringar. Samt vilka förändringar vi planerar att utföra. SEO handlar om ett kontinuerligt långsiktigt arbete.