info@nystrompartner.se

Nyström & Partner i Sverige AB
556922-7043
Vikingavägen 17A
133 33 Saltsjöbaden

08-694 85 00

webbutveckling

En välutformad webbplats skapar förtroende.

Förtroende skapar tillväxt.

En webbplats ska förmedla förtroende, engagera besökaren och styra till kontakt

Nyström & Partner utvecklar både enkla och funktionella hemsidor och större webbplatser med e-handelsfunktioner eller andra webbaserade system. Gemensamt för samtliga produktioner är att de går i linje med era viktigaste affärsmål och förmedlar det som ni som företag står för. Självklart görs all programmering enligt Googles riktlinjer och krav för att förenkla optimeringsarbetet efteråt.

All webbutveckling görs i huvudsak med kärnan i WordPress. Innan programmeringen startar går vi tillsammans med kunden igenom grundstruktur och övergripande design. Innan lansering, görs en rad olika bugg-tester och kunden får möjlighet att prova produktionen i testmiljö. En modern och framgångsrik webbplats skall vara responsiv (mobilanpassad), ha tydliga kontaktvägar och få användaren genuint intresserad.

Webbprojektets olika faser

Konceptet innefattar idé, utformning, design och integration i ett dynamiskt ramverk. 

Uppstart

Projektledare och kund sätter struktur och innehåll. Vi vill få en så bra bild som möjligt av kundens verksamhet och önskemål.

Genomförande

Designer och ramverksspecialist sätter grundstruktur och designinriktiningen.

Avstämning

Projektledare och kund går igenom design och struktur. Kund godkänner och levererar bilder och text. Eventuella uppdateringar genomförs.

Slutförande

Kunden slutgodkänner designen. Webbplatsen buggtestas och testas på olika enheter. Sidan lanseras på kundens domän.

Vanliga frågor

och svar.

I vilket system gör ni hemsidor?

Vi bygger samtliga webbplatser i ramverket WordPress.

Äger man sin egen hemsida efter lansering?

Ja! Vi har ingen preumerationstjänst eller andra dolda avgifter.

Vad händer om något inte fungerar på hemsidan?

Buggar som uppkommer inom 3 månader efter lansering åtgärdas kostnadsfritt. Därefter hjälper vi till på kundens avrop.